Celadon Çap ediş aýakgaplary we sumkalar toplumy

Gysga düşündiriş:

Aýakgap we sumka toplumymyz düzülip bilner, şonuň üçin ony öz islegiňiz boýunça material bilen ýasamagy saýlap bilersiňiz.Hakyky deri, süet ýa-da sintetik deri ýaly dürli görnüşleri hödürleýäris, şeýle hem dabanyň beýikligini öz islegiňize görä saýlap bilersiňiz.

Beýik ökjeli aýakgaplarda görkezilen barmak we amatly aýak bar, şonuň üçin olary günüň dowamynda hiç hili oňaýsyzlyk duýup bilersiňiz.Gabat gelýän sumka ähli zerur zatlaryňyzy saklamak üçin ýeterlik giň we aýakgaplary ajaýyp doldurýan ýumşak dizaýna eýe


Haryt maglumatlary

Amal we gaplama

XINZIRAIN NYLLYK WAKASY

Haryt bellikleri

Model belgisi: CUS0407
Daşarky material: Kauçuk
Daban görnüşi: Inçe ökjeli
Aýakgabyň beýikligi: Super High (8 sm)
Reňk:
Mawy ak + HYZMATDAŞ
Aýratynlyk:
Dem alýan, ýeňil agram, süýnmäge garşy, çalt guratmak
MOQ:
IOW GOWY GÖRNÜŞ
OEM & ODM:
OEM ODM hyzmatlaryny kabul ediň

HYZMATDAŞLYK

Aýal-gyzlar aýakgaplary we sumkalar toplumy “Customization” kompaniýamyzyň esasy önümidir.Aýakgap kompaniýalarynyň köpüsi aýakgaplary esasan adaty reňklerde dizaýn etseler-de, dürli reňk görnüşlerini hödürleýäris.Aýratyn-da, reňk opsiýalarynda 50-den gowrak reňk bar bolan aýakgap kolleksiýasynyň hemmesi düzülip bilner.Reňk düzmekden başga-da, dabanyň galyňlygyny, dabanyň beýikligini, ýörite marka nyşanyny we ýeke-täk platforma görnüşlerini hödürleýäris.

Biz bilen habarlaşyň

 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

1. Sag tarapdan soragnamany dolduryň we iberiň (e-poçtaňyzy we whatsapp belgiňizi dolduryň)

2.E-poçta:tinatang@xinzirain.com.

3.whatsapp +86 15114060576

Celadon çap aýakgaplary we sumkalar toplumy1

Wagtlaýyn nepislik dünýäsine ädim ätiň

Gök we Ak farfor bilen ylhamlanan aýakgap we sumka toplumymyz bilen.

Çylşyrymly nagyşlar bilen nepis ýasalan,

bu jümle bölekleri eşigiňizi täze belentliklere çykarar.

HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • XinziRain ýörite aýakgap hyzmaty2
 • OEM we ODM HYZMATY

  Aýakgap dizaýnlaryňyzy alanyňyzdan soň, tassyklamak üçin gödek bir nusga taýýarlarys, Soňra ähli jikme-jiklikler tassyklanandan ýa-da taýýarlanylandan soň 5-7 günüň içinde gutarjak iň soňky nusgany taýýarlaýarys.

  xingziyu (2) xingziyu (3)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • H91b2639bde654e42af22ed7dfdd181e3M.jpg_

  XINZIRAIN NYLLYK