Korporatiw jogapkärçilik

Işgärlere

Gowy iş gurşawyny we ömürboýy öwrenmek üçin mümkinçilik döretmek.Familyhli işgärlerimizi maşgala agzasy hökmünde hormatlaýarys we pensiýa çykýança kompaniýamyzda galyp bilerler diýip umyt edýäris.Xinzi Rainagyşda, bizi has güýçlendirip biljek işgärlerimize köp üns berýäris we birek-birege hormat goýýarys, baha berýäris we sabyr edýäris.Diňe şeýle etmek bilen, özboluşly maksadymyza ýetip bileris, kompaniýanyň ösüşini has gowulaşdyrýan müşderilerimizden has köp üns alyp bileris.

Sosial

Jemgyýete ýakyndan üns bermegiň umumy jogapkärçiligini elmydama öz üstüňe al.Garyplygy ýok etmek işine işjeň gatnaşmak.Jemgyýetiň we kärhananyň özi üçin garyplygy azaltmak meselesine has köp üns bermelidiris we garyplygy ýok etmek jogapkärçiligini has gowy öz üstüne almalydyrys.