Zawodyň giriş

1998-nji ýylda esaslandyrylan, aýakgap öndürmekde 23 ýyllyk tejribämiz bar.Zenan aýakgap kompaniýalarynyň biri hökmünde innowasiýa, dizaýn, önümçilik, satuw ýygyndysy.Hemişe hiline we dizaýnyna üns bermek.Şu wagta çenli 8000 inedördül metrden gowrak önümçilik bazasy we 100-den gowrak tejribeli dizaýner bar.Şeýle hem, içerki belli markalar we elektron söwda markalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Hytaýyň Pekin, Guan Guangzhouou, Şanhaý we Çengdu ýaly birinji derejeli şäherlerinde 18 sany awtonom dükan bar we moda awangard sarp edijiler toparyny ýygnaýar.

2018-nji ýylda daşary ýurt bazaryna girdik we daşary ýurtly müşderilerimiz üçin ýörite dizaýn we satuw toparyny döretdik.Garaşsyz özboluşly dizaýn düşünjämiz, müşderiler tarapyndan gowy görülýär.Zawodymyzda 1000-den gowrak işçi bar we önümçilik kuwwaty günde 5000 jübütden gowrak.Şeýle hem, QC bölümimizdäki 20-den gowrak adamdan ybarat topar, soňky 23 ýylda hiç bir müşderiniň arz etmeýän we "Hytaýyň Çengdu şäherindäki iň owadan aýal aýakgap" ady bilen tanalýan her bir prosese berk gözegçilik edýär.

Kompaniýanyň wideosy

Enjamlaryň ekrany

Aýakgap prosesi