Taryh

Ösüşimiz

 • 1998-nji ýylda
  1998-nji ýylda
  Döredilen, aýakgap öndürmekde 23 ýyllyk tejribämiz bar.Zenan aýakgap kompaniýalarynyň biri hökmünde innowasiýa, dizaýn, önümçilik, satuw ýygyndysy.Garaşsyz özboluşly dizaýn düşünjämiz müşderiler tarapyndan gowy görülýär
 • 2000 we 2002-nji ýyllarda
  2000 we 2002-nji ýyllarda
  Awangard moda stili üçin içerki müşderileriň biragyzdan öwgüsini gazandy Hytaýyň Çengdu şäherinde “Marka dizaýn stili” altyn baýragyny aldy
 • 2005 we 2008-nji ýyllarda
  2005 we 2008-nji ýyllarda
  Hytaý Aýal Aýakgap Assosiasiýasy tarapyndan "Hytaýyň Çengdu şäherindäki iň owadan aýakgap" baýragyna mynasyp boldy, Wençuan ýer titremesinde müňlerçe aýal aýakgap sowgat etdi we Çengdu hökümeti tarapyndan "Aýal aýakgap haýyr-sahawaty" baýragyna mynasyp boldy
 • 2009-njy ýylda
  2009-njy ýylda
  Şanhaýda, Pekinde, Guan Guangzhououda we Çengduda 18 sany awtonom dükan açyldy
 • 2009-njy ýylda
  2009-njy ýylda
  Şanhaýda, Pekinde, Guan Guangzhououda we Çengduda 18 sany awtonom dükan açyldy
 • 2010-njy ýylda
  2010-njy ýylda
  Xinzi ýagyş gaznasy resmi taýdan esaslandyryldy
 • 2015-nji ýylda
  2015-nji ýylda
  Içerki tanymal internet tanymal blogçysy bilen strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi 2018-nji ýylda dürli moda magazinesurnallary tarapyndan gözlenip, Hytaýda aýal aýakgaplary üçin täze dörän moda nyşanyna öwrüldi.Daşary ýurt bazaryna girdik we daşary ýurtly müşderilerimiz üçin ýörite dizaýn we satuw toparyny döretdik. Hemişe hiline we dizaýnyna üns beriň.
 • Häzir 2022-nji ýylda
  Häzir 2022-nji ýylda
  Häzirki wagta çenli zawodymyzda 1000-den gowrak işçi bar we önümçilik kuwwaty günde 5000 jübütden gowrak.Şeýle hem, QC bölümimizdäki 20-den gowrak adamdan ybarat topar her bir prosese berk gözegçilik edýär. Bizde eýýäm 8000 inedördül metrden gowrak önümçilik bazasy we 100-den gowrak tejribeli dizaýner bar.Şeýle hem, içerki belli markalar we elektron söwda markalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris.