Hususy etiketkany çap etmek dizaýn aýakgap we sumka toplumy

Gysga düşündiriş:

Qualityokary hilli materiallardan ýasalan aýakgap we sumka toplumymyz, ýylan we krokodil nagyşlaryny öz içine alýan ajaýyp yzlarda we dizaýnlarda bar.Toplum aýratyn ýagdaýlar ýa-da gündelik ulanyş üçin ajaýyp we nirä barsaňyzam kelläňizi öwürjekdigiňize ynanýarsyňyz.

Öňünden taýýarlanan yzlarymyzdan başga-da, köwüş we sumka toplumyňyz üçin ýörite çap dizaýnyny döretmegi teklip edýäris.Hünärmen dizaýnerlerimiz, markaňyzy ýa-da aýratyn stiliňizi ajaýyp görkezýän özboluşly, şahsylaşdyrylan keşbi döretmek üçin siziň bilen işleşer.


Haryt maglumatlary

Amal we gaplama

XINZIRAIN NYLLYK WAKASY

Haryt bellikleri

Model belgisi: CUS0407
Daşarky material: Kauçuk
Daban görnüşi: Inçe ökjeli
Aýakgabyň beýikligi: Super High (8 sm)
Reňk ýa-da Çap:
Gök çap + HYZMATDAŞ
Aýratynlyk:
Dem alýan, ýeňil agram, süýnmäge garşy, çalt guratmak
MOQ:
IOW GOWY GÖRNÜŞ
OEM & ODM:
OEM ODM hyzmatlaryny kabul ediň

HYZMATDAŞLYK

Aýal-gyzlar aýakgaplary we sumkalar toplumy “Customization” kompaniýamyzyň esasy önümidir.Aýakgap kompaniýalarynyň köpüsi aýakgaplary esasan adaty reňklerde dizaýn etseler-de, dürli reňk görnüşlerini hödürleýäris.Aýratyn-da, reňk opsiýalarynda 50-den gowrak reňk bar bolan aýakgap kolleksiýasynyň hemmesi düzülip bilner.Reňk düzmekden başga-da, dabanyň galyňlygyny, dabanyň beýikligini, ýörite marka nyşanyny we ýeke-täk platforma görnüşlerini hödürleýäris.

Biz bilen habarlaşyň

 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

1. Sag tarapdan soragnamany dolduryň we iberiň (e-poçtaňyzy we whatsapp belgiňizi dolduryň)

2.E-poçta:tinatang@xinzirain.com.

3.whatsapp +86 15114060576

Hususy etiketkany çap etmek dizaýn aýakgap we sumka toplumy

Iň soňky aýakgap we esbaplar toplumymyz bilen tanyşdyrmak,

Forgetatdan çykarmajak ajaýyp kolleksiýa.

Janly çap dizaýnyny görkezmek, hökman täsir eder,

Aýakgap we sumka toplumymyz moda oýnuňyzy ýokarlandyrar.

Akesylan derisi, krokodil we beýleki nagyşlar bilen,

Aýakgap we sumka toplumymyz, sözlemegiň iň amatly usulydyr.

Aýakgaplary, kwartiralary ýa-da arasynda bir zady gowy görýärsiňizmi,

Aýakgap we sumka toplumymyz, moda şa zenany ýaly görnüşiňizi tamamlar.

HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • XinziRain ýörite aýakgap hyzmaty2
 • OEM we ODM HYZMATY

  Aýakgap dizaýnlaryňyzy alanyňyzdan soň, tassyklamak üçin gödek bir nusga taýýarlarys, Soňra ähli jikme-jiklikler tassyklanandan ýa-da taýýarlanylandan soň 5-7 günüň içinde gutarjak iň soňky nusgany taýýarlaýarys.

  xingziyu (2) xingziyu (3)


 • Öňki:
 • Indiki:

 • H91b2639bde654e42af22ed7dfdd181e3M.jpg_

  XINZIRAIN NYLLYK