Mata üçburçluk dabany orta göle aýakgaplaryny uzadyň

Gysga düşündiriş:

Mata üçburçluk dabany orta göle aýakgaplaryny uzadyň

Aýakgaplar müşderi tarapyndan düzülendir.Müşderiniň razyçylygy bilen bu jübüt aýakgaplary resmi web sahypamyzda ýerleşdirýäris.Bu jübüt aýakgapdan ylham alyp bilersiňiz.Şeýle hem bu jübüt aýakgap esasynda täze dizaýnyňyzy ýasap bilersiňiz.Material bolsun, reňk bolsun ýa-da goşmaça bezegler goşuň ýa-da topuk dizaýnyny üýtgediň, biz muny siziň üçin edip bileris.

Islendik soragyňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.


Haryt maglumatlary

Amal we gaplama

XINZIRAIN NYLLYK WAKASY

Haryt bellikleri

Model belgisi: MCB-RR-092901
Daşarky material: Kauçuk
Astar materialy: PU
Osapylmagyň görnüşi: Elastik bent
Nusga görnüşi: Gaty, başgalar
Boot beýikligi: Midi
Reňk:
Gyrmyzy
Aýratynlyk:
Lighteňil, ýeňil agram, süýnmäge garşy, ysy garşy, süýşmäge garşy

HYZMATDAŞLYK

Aýal-gyzlar aýakgaplary Hususlaşdyrmak kompaniýamyzyň esasy önümidir.Aýakgap kompaniýalarynyň köpüsi aýakgaplary esasan adaty reňklerde dizaýn etseler-de, dürli reňk görnüşlerini hödürleýäris.Aýratyn-da, reňk opsiýalarynda 50-den gowrak reňk bar bolan aýakgap kolleksiýasynyň hemmesi düzülip bilner.Reňk düzmekden başga-da, dabanyň galyňlygyny, dabanyň beýikligini, ýörite marka nyşanyny we ýeke-täk platforma görnüşlerini hödürleýäris.

Biz bilen habarlaşyň

 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

1. Sag tarapdan soragnamany dolduryň we iberiň (e-poçtaňyzy we whatsapp belgiňizi dolduryň)

2.E-poçta:tinatang@xinzirain.com.

3.whatsapp +86 15114060576

HYZMATDAŞ HYZMAT

Hususy hyzmatlar we çözgütler.

 • XinziRain ýörite aýakgap hyzmaty2
 • OEM we ODM HYZMATY

  Aýakgap dizaýnlaryňyzy alanyňyzdan soň, tassyklamak üçin gödek bir nusga taýýarlarys, Soňra ähli jikme-jiklikler tassyklanandan ýa-da taýýarlanylandan soň 5-7 günüň içinde gutarjak iň soňky nusgany taýýarlaýarys.

  xingziyu (2) xingziyu (3) • Öňki:
 • Indiki:

 • H91b2639bde654e42af22ed7dfdd181e3M.jpg_

  XINZIRAIN NYLLYK